ყურადღება
C ჰეპატიტი
რეგისტრაცია
GEO
ENG
თანამშრომლები
სტუდენტები
კურსდამთავრებულები
თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

(c)TSMU შექმნილია:2014-04-20

განახლებულია: 2014-05-23

უნივერსიტეტის შესახებ
რექტორის გვერდი
უნივერსიტეტის მისია
უნივერსიტეტის ისტორია
მართვის ორგანოები
საკონტაქტო ინფორმაცია
კვლევა
მიმდინარე კვლევები
სამეცნიერო გრანტები
აფილირებული ინსტიტუტები
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
შემოგვიერთდით
(C) თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შექმნილია: 2001 განახლებულია : 2018