ადამიანის გენომი და ჯანმრთელობა

პირველი საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოში
19-20 მაისი, 2018 წელი
ქორთიარდ მერიოტი, თბილისი, საქართველო


სარეგისტრაციო გადასახადი:

6 მაისამდე

კონფერენციის მონაწილე სამედიცინო გენეტიკის და ეპიგენეტიკის საქართველოს საზოგადოების წევრისთვის - 30 ლარი
არაწევრისთვის - 50 ლარი
სტუდენტი წევრისთვის - 15 ლარი
არაწევრისთვის - 25 ლარი

6 მაისის შემდეგ
კონფერენციის მონაწილე - 70 ლარი
სტუდენტი - 35 ლარი

სარეგისტრაციო გადასახადში შედის:

საბანკო რეკვიზიტები: თიბისი ბანკის საბურთალოს ფილიალი საბანკო კოდი - TBCBGE 22; ანგარიშსწორების ანგარიში: GE 16 TB772553 6080 1000 03
მიმღების დასახელება: სამედიცინო გენეტიკის და ეპიგენეტიკის საქართველოს საზოგადოება
მოსაკრებლის დანიშნულება: საერთაშორისო კონფერენციის ადამიანის გენომი და ჯანმრთელობა სარეგისტრაციო მოსაკრებელი (აუცილებლად უნდა მიეთითოს კონფერენ¬ციაში მონაწილის სახელი და გვარი).

კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული და ინგლისური.

კონფერენციის აბსტრაქტები გამოქვეყნდება CD-დისკზედა კონფერენციის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

აბსტრაქტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე.

აბსტრაქტის გაფორმების წესი:

აბსტრაქტის მოცულობა უნდა იყოს  არაუმეტეს 1 გვერდისა.
ფორმატი: MS Word  2010-2013. შრიფტი - Times New Roman, ზომა - 11, სტრიქონებს შორის ინტერვალი - 1, ტექსტის დაშორება გვერდის ზედა და ქვედა კიდიდან - 2.5 სმ, მარჯვენა კიდიდან -1 სმ, მარცხენა კიდიდან - 3 სმ.
გთხოვთ, აბსტრაქტები ზემოთაღნიშნული მოთხოვნების დაცვით წარმოადგინოთ ელექტრონული ვერსიის სახით  ელ. ფოსტაზე: hgh.conference@gmail.com 2018 წლის 25 აპრილამდე. გთხოვთ აბსტრაქტის ბოლოში მიუთითოთ ავტორთა საკონტაქტო ტელეფონები. 

პოსტერის პრეზენტაცია
პოსტერი წარმოდგენილი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე.
სასურველია პოსტერი მომზადდეს: Microsoft Office 2010-13-ში.
პოსტერის ბეჭდვითი ზომები: 120 (სიმაღლე)×90 (სიგანე) სმ, პორტრეტის ორიენ­ტაციით.
ფონტი და ზომები: ტექსტი წარმოდგენილი უნდა იყოს Times New Roman-ით სათაური - 36, ავტორების გვარი, სახელი - 30, მისამართი - 24, ტექსტი - 20, ბიბლიოგრაფია - 16.