ადმინისტრაციული კორპუსი

საბანკო რეკვიზიტები:

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი TRESGE22
სახაზინო კოდი (ანგარიშის ნომერი) 708987289
საიდენტიფიკაციო კოდი 211328703

კანცელარია

რექტორის მისაღები

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

მედიცინის ფაკულტეტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი

ფარმაციის ფაკულტეტი

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი