ადმინისტრაციული კორპუსი

  • მისამართი:

    ვაჟა-ფშაველას გამზირი N. 33, 0186 თბილისი, საქართველო, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ადმინისტრაციული კორპუსი.

  • ტელეფონი:

    (+995 32) 254 24 24;

საბანკო რეკვიზიტები:

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი TRESGE22
სახაზინო კოდი (ანგარიშის ნომერი) 708987289
საიდენტიფიკაციო კოდი 211328703

საქმისწარმოების სამსახური

რექტორის მისაღები

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

მედიცინის ფაკულტეტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი

ფარმაციის ფაკულტეტი

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი