უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის კატალოგი

სამეცნიერო მონაცემთა ბაზები


MedPix

MedPix

MedPix® is a free open-access online database of medical images, teaching cases, and clinical topics, integrating images and textual metadata including over 12,000 patient case scenarios, 9,000 topics, and nearly 59,000 images. Our primary target audience includes physicians and nurses, allied health professionals, medical students, nursing students and others interested in medical knowledge.

BioOne

BioOne

200-ზე მეტი ცნობილი გამომცემლობების ელექტრონული ჟურნალები ბიოლოგიურ, ეკოლოგიურ და გარემოსდაცვით  მეცნიერებებში.


The New England Journal of Medicine (NEJM)

The New England Journal of Medicine (NEJM)

The New England Journal of Medicine (NEJM) არის მსოფლიოს წამყვანი სამედიცინო ჟურნალი და ვებგვერდი. ახლდება შეუწყვეტლივ, ყოველდღიურად 200 წელია. მოიცავს  უახლეს სამედიცინო სტატიებს, გრაფიკულ გამოსახულებას, აუდიო და ვიდეო მასალას, აწვდის მაღალხარისხიან ინფორმაციას ექიმებს, პედაგოგებს და გლობალურ სამედიცინო საზოგადოებას.

Science Direct

Science Direct

Science Direct - წარმოადგენს ინგლისურ-ჰოლანდიური გამომცემლობის Elsevier-ის პლატფორმას თითქმის 2 200 აკადემიური ჟურნალის და 25 000 ელ. წიგნის online წვდომის უზრუნველსაყოფად.  დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ

HINARI

HINARI

HINARI დაფუძნებულია ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის (WHO) მიერ განვითარებად ქვეყნებში ჯანდაცვის მართვის და ბიოსამედიცინო ლიტერატურის თავისუფალი გავრცელების მიზნით. მოიცავს 7000 დასახელების ჟურნალს 109 ქვეყნის მოქალაქეთათვის უფასო სრულტექსტოვანი წვდომის უზრუნველყოფით. HINARI - წარმოადგენს Research4Life -ის, კომპლექსური პროგრამის შემადგენელ ნაწილს.

ციტირების ინდექსის დადგენა


Web of Science

Web of Science

Web of Science (WoS, ძველი სახელწოდება ISI Web of Knowledge) — ამერიკული კორპორაცია Clarivate Analytics-ის (2016 წლამდე Thompson Reuters) საძიებო პლატფორმაა, რომელიც აერთიანებს სამეცნიერო პუბლიკაციებისა და პატენტების რეფერატიულ მონაცემთა ბაზებს, მათ შორის ურთიერთციტირებულ მასალებს. Web of Science მოიცავს საბუნებისმეტყველო, ტექნიკურ, საზოგადო, ჰუმანიტარულ და კულტურულ სფეროებს. იძლევა ძიების, სტატისტიკური ანალიზისა და ბიბლიოგრაფიური ინფორმაციის მართვის საშუალებას.

Scopus

Scopus

53 მილიონი ჩანაწერი, 21 915 დასახელების გამოცემა, 5 000 გამომცემელი: Scopus - ეს არის რეფერირებული სამეცნიერო ლიტერატურის უმსხვილესი მონაცემთა ბაზა. ბრწყინვალე საშუალება მეცნიერული კვლევის მიმოხილვის, ანალიზისა და გათვითცნობიერებისთვის. Scopus გვაწვდის მსოფლიოში მეცნიერული კვლევების მიმოხილვით სურათს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ტექნოლოგიები, მედიცინა, ხელოვნება, სოციალური და ჰუმანიტარული დისციპლინები. მაქსიმალურად გამორიცხავს საჭირო მასალის ყურადღების მიღმა დატოვებას ძიების პროცესში.

ახალი წიგნები ბიბლიოთეკაში