თსსუ-ის სტუდენტმა მონაწილეობა მიიღო უძველესი ქართული საკრავის აღდგენაში