2018 წლის თსსუ-ელების ბოლო ზარი

2018 წლის თსსუ-ელების ბოლო ზარი

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი 
დღე: 12. 06. 2018
დრო:16:00 საათი 
ლოკაცია: მედქალაქის ეზო 

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი
საექთნო საბაკალავრო და პროფესიული პროგრამები
დღე:19.06.2018
დრო:16:00 საათი 
ლოკაცია: მედქალაქის ეზო 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი
დღე: 19.06.2018
დრო:17:30 საათი  
ლოკაცია: მედქალაქის ეზო

ფარმაციის ფაკულტეტის ბოლო ზარი
დღე: 22.06.2018
დრო: 15:00 საათი 
ლოკაცია: მედქალაქის ეზო