2018 წლის იანვრის თვეში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით (ლიმიტით) ჩარიცხული რეზიდენტების ნუსხა

2018 წლის იანვრის თვეში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით (ლიმიტით) ჩარიცხული რეზიდენტების ნუსხა

2018 წლის იანვრის თვეში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით (ლიმიტით) ჩარიცხული რეზიდენტების ნუსხა