2019 წლის 14 მაისს 15 საათზე ჩატარდება ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა  დღის წესრიგი:

2019 წლის 14 მაისს 15 საათზე ჩატარდება ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა დღის წესრიგი:

2019 წლის 14 მაისს 15 საათზე ჩატარდება ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი:

1. ფარმაციის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის განხილვა  სააკრედიტაციო განაცხადის წარდგენისათვის /მომხ.: პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი დავით ჭინჭარაძე/.

2. ფარმაციის ფაკულტეტის მაგისტრატურისა და   დოქტორანტურის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ  / მომხ.: მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ია წურწუმია/.

3. ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს ელექტრონულ ფორმატში  ჩატარების შესახებ –  მომხ. ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი დ. ბერაშვილი

4. სხვადასხვა