თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  სტუდენტების, აკადემიური პერსონალისა და მოწვეულ მასწავლებელთა საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტების, აკადემიური პერსონალისა და მოწვეულ მასწავლებელთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ  2020 წლის 12 სექტემბრიდან პირველ ოქტომბრამდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ყველა სასწავლო დეპარტამენტში სასწავლო პროცესი  განხორციელდება დისტანციური ფორმით.

იხილეთ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება „2020-2021 სასწავლო წელს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო  დაწესებულებების მიერ სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ“ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 04 სექტემბრის N778305 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე