შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 2024-2025 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აცხადებს სტუდენტთა შიდა მობილობას.

2024/2025 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან სსიპ-თბილისის სახელმწიფოსამედიცინო უნივერსიტეტში შიდა მობილობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივიღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ