შვეიცარიის მთავრობა იწყებს კვლევითი, სადოქტორო და პოსტ-სადოქტორო სტიპენდიების გაცემას

შვეიცარიის მთავრობა იწყებს კვლევითი, სადოქტორო და პოსტ-სადოქტორო სტიპენდიების გაცემას

2019-2020 წლისთვის  შვეიცარიის მთავრობა იწყებს კვლევითი, სადოქტორო და პოსტ-სადოქტორო სტიპენდიების გაცემას.  დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ გაეცნოთ შემოთავაზებული სტიპენდიების სახეობისა და მოთხოვნილი კრიტერიუმების შესახებ ინფორმაციას ქვემოთ მოყვანილ ბმულზე: 

https://www.eda.admin.ch/countries/georgia/en/home/dienstleistungen/stipendien. html იმ

სამოტივაციო წერილი, აქტუალური და სრული ბიოგრაფია (დაბადების თარიღის მითითებით) ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ ან იტალიურ ენაზე გადააგზავნეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: tif.vertretung@eda.admin.ch  

ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაციის მიღებისა და გადამოწმების შემდეგ, შვეიცარიის საელჩო გამოგიგზავნით განაცხადისათვის საჭირო საბუთების სრულ პაკეტს. საელჩოში საბუთების ჩაბარების ბოლო ვადაა: 2018 წლის 23 ნოემბერი