თამარ გვასალიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

თამარ გვასალიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 29 სექტემბერს, 17:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის სხდომათა დარბაზში (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33, პირველი სართული) შედგება თამარ გვასალიას სადისერტაციო ნაშრომის – „ტკივილის შეგრძნების ინდივიდურ განსხვავებათა ორგანიზმის კვებით სტატუსთან ასოცირებული კორელატები“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

ირინე კვაჭაძე - თსსუ-ის ფიზიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ექსპერტები:

სოფიო ბახტაძე - თსსუ-ის ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი

ზაზა ბოხუა - თსსუ-ის მეანობა-გინეკოლოგიისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი

მაკა თოფურიძე - თსსუ-ის პათოფიზიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი