თანამშრომლობა უკრაინულ ჟურნალთან -   “International Journal of Medicine and Medical Research”

თანამშრომლობა უკრაინულ ჟურნალთან - “International Journal of Medicine and Medical Research”

გაცნობებთ, რომ უკრაინული ჟურნალის  “International Journal of Medicine and Medical Research”  სარედაქციო კოლეგია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს სთავაზობს თანამშრომლობას  და სტატიების გამოქვეყნებას.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://bit.ly/2LmXjFK
ჟურნალი ინდექსირებულია "Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, JournalTOCs, ROAD, DOAJ, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), OAJI" -ის მიერ

ICV Index Copernicus 2015 -73.32, 2016 - 84.35