თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან  მობილობით ჩარიცხვის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან მობილობით ჩარიცხვის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აცხადებს სტუდენტთა მობილობას  სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ბრძანება ,,2021/2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან სტუდენტების მობილობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ"

ბრძანება „2021/2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან სტუდენტების მობილობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ“ სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 6 აგვისტოს N777507 ბრძანების ნაწილის ბათილად ცნობის თაობაზე

გისურვებთ წარმატებებს!