თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი იწყებს მასალების მიღებას თსსუ-ის 2019 წლის სამეცნიერო შრომათა კრებულში პუბლიკაციისთვის (ტომი 53)

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი იწყებს მასალების მიღებას თსსუ-ის 2019 წლის სამეცნიერო შრომათა კრებულში პუბლიკაციისთვის (ტომი 53)

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი იწყებს მასალების მიღებას თსსუ-ის 2019 წლის სამეცნიერო შრომათა კრებულში პუბლიკაციისთვის (ტომი 53)