თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ატესტაციას დაქვემდებარებული პროფესორების ატესტაციის შედეგები

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ატესტაციას დაქვემდებარებული პროფესორების ატესტაციის შედეგები

ატესტაციის შედეგები