თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის განცხადება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის განცხადება

კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი სამთავრობო უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების და რეკომენდაციების შესაბამისად დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი გადადის დისტანციური მომსახურების რეჟიმზე - ელექტრონული ფოსტის მისამართია  postgraduaterecords@tsmu.edu   

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაუკავშირდით:

რეზიდენტურის სამსახური - 254 25 40;  254 25 41;
უწყვეტი პროფესიული განვითარების სამსახური - 254 25 51;  254 25 52;