თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების შედეგები

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების შედეგები

2024  წლის 2 მაისს  სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდა ფარმაციის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები.

იხილეთ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი.