თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები

სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის  დეკანის  არჩევნები.

·  არჩევნების ჩატარების  თარიღი: 2022 წლის 24 ივნისი

·  არჩევნების ჩატარების   დრო: 09:00 - 18:00

არჩევნების ჩატარების ადგილი:  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი, I სართული, „საბჭოების სხდომათა დარბაზი“


სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისია