თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების განრიგი

სპეციალობა  (ყველა პროგრამა)   –  2023 წლის 19 სექტემბერი, 14:00 საათი.    

უცხოური  ენა  (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) – 2023 წლის 20 სექტემბერი, 14:00 საათი.  

გამოცდები ჩატარდება თსსუ–ის საგამოცდო ცენტრში  

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი N33, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის III სასწავლო კორპუსი.