თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ცხრილი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ცხრილი

გამოცდების  ჩატარების  ადგილი - თსსუ-ის საგამოცდო ცენტრი ,  თსსუ -ის  მე-3 კორპუსი.

სპეციალობა (ყველა პროგრამა)   –  16.09.2019    11:00 საათი.    

უცხო ენა (ინგლისური, გერმანული, რუსული) - 17.09.2019   11:00 საათი.