თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის VIII, IX და X სემესტრის ინგლისური ენის მცოდნე სტუდენტების საყურადღებოდ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის VIII, IX და X სემესტრის ინგლისური ენის მცოდნე სტუდენტების საყურადღებოდ

ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ERASMUS+ ის პროგრამის ფარგლებში ცხადდება კონკურსი სტიპენდიის მოსაპოვებლად ტარტუს უნივერსიტეტში (ესტონეთი).     

მობილობის ხანგრძლივობა: 2 თვე. 

მობილობის პერიოდი: 2023 წლის მაისი-ივნისი.

მობილობასთან დაკავშირებული ხარჯები (ორმხრივი საერთაშორისო მგზავრობა და ყოველთვიური სტიპენდია) ანაზღაურდება პროექტის ფარგლებში.

მობილობის მსურველმა პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია ინგლისურ ენაზე:

•  ცნობა სტუდენტის აქტიური სტატუსის შესახებ; 

•  ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (B2/C1);

•  ცნობა აკადემიური მოსწრების შესახებ  (GPA-ის მითითებით);  

•  CV (ევროპულ ფორმატში ფოტოსურათით);

•  სამოტივაციო წერილი.

დოკუმენტაციის შემოწმება და გასაუბრება ჩატარდება 2023 წლის 4 აპრილს, 15:00 საათზე საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ თსსუ-ის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტს.

მისამართი: თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, მეხუთე სართული, ოთახი # 507.