თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების შედეგები

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების შედეგები

2024 წლის 2 მაისს  სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდა მედიცინის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები.

იხილეთ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი.