თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება


სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გამოკლებული  წევრის (მედიცინის ფაკულტეტიდან),  წარმომადგენლობითი საბჭოს გამოკლებული  წევრის  (მედიცინის ფაკულტეტიდან) და    წარმომადგენლობითი საბჭოს გამოკლებული  წევრის (მედიცინისა და  სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტიდან) არჩევნები


არჩევნების ჩატარების თარიღი: 2020 წლის 21 ოქტომბერი

არჩევნების ჩატარების დრო: 08:00 - 18:00

არჩევნების ჩატარების ადგილი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი, I სართული, „საბჭოების სხდომათა დარბაზი“


თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისია