თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების შედეგები

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების შედეგები

2024  წლის 2 მაისს  სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები.

იხილეთ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი.