თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების შედეგები

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების შედეგები

2024 წლის 2 მაისს  სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტომატოლოგიის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები.

იხილეთ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი.