თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის უცხოური ენების ცენტრი აცხადებს მიღებას

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის უცხოური ენების ცენტრი აცხადებს მიღებას

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის უცხოური ენების ცენტრი აცხადებს მიღებას ინტენსიური სწავლების კურსებზე (დონე A1-C1, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული, ლათინური ენები).

ჯგუფები მცირერიცხოვანია, მეცადინეობები - კვირაში ორჯერ 2 აკადემიური საათის ხანგრძლივობით. კურსებზე მიიღება ნებისმიერი მსურველი. სწავლებისას გამოიყენება უახლესი სახელმძღვანელოები, აუდიო, ვიდეო და კომპიუტერული სასწავლო პროგრამები. ხანგრძლივობა 4-8 თვე. კურსის დასასრულს გაიცემა სერტიფიკატი. 

თსსუ-ის უცხოური ენების ცენტრი, აგრეთვე, უფლებამოსილია გასცეს UNIcert®-ის სერტიფიკატი (ინგლისურ და გერმანულ ენებში - B2 და C1 დონეები),  რომელიც აღიარებულია ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების უმაღლეს სასწავლებლებში. UNIcert®-ის სერტიფიკატის მფლობელს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა გაცვლით პროგრამებში, მათ შორის Erasmus+ ფარგლებში, გაიაროს სტაჟირება ევროპის წამყვან კლინიკებში. 

განცხადებების მიღება ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 16 საათამდე.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას პროსპექტი 33, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, I სასწავლო კორპუსი,  II სართული, უცხოური ენების ცენტრი. 

ტელეფონები:  254 25 10,  593 10 40 81