თსსუ-ის 2020 წლის სამეცნიერო შრომათა კრებულში პუბლიკაციისთვის მასალების მიღება დაიწყო