თსსუ-ის ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის 90 წლის და აკადემიკოს იოველ ქუთათელაძის 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

თსსუ-ის ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის 90 წლის და აკადემიკოს იოველ ქუთათელაძის 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2022 წლის 1-2 ოქტომბერს ჩატარდება თსსუ-ის ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის 90 წლის და აკადემიკოს იოველ ქუთათელაძის 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ქართული მეცნიერული ფარმაცია: წარსული და აწმყო“.

კონფერენციის მიმართულებები:

ფარმაკოგნოზია, ფიტოქიმია

ფარმაცევტული ქიმია

ფარმაცევტული ტექნოლოგია

ფარმაცევტული ანალიზი და ვალიდაციის მეთოდები

ფარმაკოეკონომიკა, ფარმაცევტული მენეჯმენტი და მარკეტინგი

ფარმაკოლოგია, კლინიკური ფარმაცია

ბიოფარმაცია

ბიოაქტიური ნაერთები (ქიმია და სინთეზი)

კონფერენციის ფლაერი და დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ