თსსუ-ის საექიმო სპეციალობის მაძიებლების/რეზიდენტების შემაჯამებელი დისტანციური ტესტური გამოცდა  2021

თსსუ-ის საექიმო სპეციალობის მაძიებლების/რეზიდენტების შემაჯამებელი დისტანციური ტესტური გამოცდა 2021

საექიმო სპეციალობის მაძიებლების/რეზიდენტების დიპლომისშემდგომი პროფესიული მზადების დასრულების შემაჯამებელი – საბოლოო შეფასება  განხორციელდება დისტანციურად, ტესტური ფორმით – 2021 წლის 23 თებერვალს 15:00 საათზე.

გამოცდის დაწყებამდე საექიმო სპეციალობის მაძიებელმა ავტორიზაცია უნდა გაიაროს პირადი ნომრით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: sms.tsmu.edu/eg