თსსუ-ის საარჩევნო კომისიის განცხადება აკადემიური საბჭოს წევრების არჩევნების შედეგების შესახებ

თსსუ-ის საარჩევნო კომისიის განცხადება აკადემიური საბჭოს წევრების არჩევნების შედეგების შესახებ

2024  წლის  16 თებერვალს  სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდა აკადემიური საბჭოს წევრების  არჩევნები.
იხილეთ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი.