თსსუ-ის საარჩევნო კომისიის განცხადება მედიცინის, სტომატოლოგიის, ფარმაციის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტების დეკანების არჩევნებთან დაკავშირებით

თსსუ-ის საარჩევნო კომისიის განცხადება მედიცინის, სტომატოლოგიის, ფარმაციის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტების დეკანების არჩევნებთან დაკავშირებით

2024 წლის 10 ივლისს ჩატარდება სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის, სტომატოლოგიის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ფარმაციის ფაკულტეტების დეკანების არჩევნები.  

მედიცინის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ფარმაციის ფაკულტეტების დეკანების არჩევნები დაიწყება 09:00 საათზე და დასრულდება 18:00 საათზე.

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები დაიწყება 16:40 საათზე და დასრულდება 18:00 საათზე.

არჩევნებში მონაწილე სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის, სტომატოლოგიის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ფარმაციის ფაკულტეტების საბჭოს წევრები ხმის მიცემას შეძლებენ თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის  პირველ სართულზე,  I  საკონფერენციო დარბაზში.