თსსუ-ის საარჩევნო კომისიის განცხადება რექტორის არჩევნების შედეგების შესახებ

თსსუ-ის საარჩევნო კომისიის განცხადება რექტორის არჩევნების შედეგების შესახებ

2023 წლის 30 ნოემბერს სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ ფარული კენჭისყრით რექტორად აირჩია პროფესორი ირაკლი ნატროშვილი.

პროფესორი ირაკლი ნატროშვილი სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის უფლებამოსილებას განახორციელებს 2024 წლის 13 თებერვლიდან.

იხილეთ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი.