თსსუ-ის საარჩევნო კომისიის განცხადება სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის კანდიდატთა რეგისტრაციის თაობაზე

თსსუ-ის საარჩევნო კომისიის განცხადება სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის კანდიდატთა რეგისტრაციის თაობაზე

2024 წლის 3 ივლისს, 16:00 საათზე დასრულდა სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  სტომატოლოგიის ფაკულტეტის  დეკანის კანდიდატთა რეგისტრაცია.

თსსუ-ის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის კანდიდატად დარეგისტრირდა:

1.ნანა ყიფიანი