ანა გაფრინდაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ანა გაფრინდაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2019 წლის 08 მაისს 16: 00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის სააქტო დარბაზში შედგება ანა გაფრინდაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „აჭარაში გავრცელებული თიხების კვლევა სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით“ საჯარო დაცვა ფარმაციის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: დალი ბერაშვილი – თსსუ-ის ფარმაკოგნოზიისა და ბოტანიკის მიმართულების პროფესორი;

ექსპერტები: ლია წიკლაური - თსსუ იოველ ქუთათელაძის ინსტიტუტის ფარმაცევტული პროდუქტის, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების და კოსმეტოლოგიურ საშუალებების ფორმათა ტექნოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაციის აკადემიური დოქტორი; მაია ოკუჯავა - თსსუ-ის ფარმაკოთერაპიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; თამაზ მურთაზაშვილი - თსსუ-ის ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი.   

მის: ვაჟა-ფშაველას გამზ. #33, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი