ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2020 წლის 16 ივლისს 15:00 საათზე ჩატარდება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა, რომელიც გაიმართება ონლაინ რეჟიმში. 

დღის წესრიგი:

1. 2019/20 სასწავლო წლის ქართულენოვან საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის ფარმაციის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ  /მომხ.: ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. დალი ბერაშვილი/ ; 

2. სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან ფარმაციის ფაკულტეტის პროგრამებზე მობილობით გადმომსვლელთათვის ადგილების რაოდენობის  განსაზღვრა /მომხ.: ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. დალი ბერაშვილი/;  

3. ფარმაციის ფაკულტეტის  დეკანის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატის სამოქმედო გეგმის წარდგენა  /მომხ. ასოცირებული პროფესორი თამარ ჩიკვილაძე/.