მედიცინის ფაკულტეტის III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X და XI სემესტრის  სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მედიცინის ფაკულტეტის III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X და XI სემესტრის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ცხადდება რეგისტრაცია სამსუნის (თურქეთი)  „ონდოკუზ მაისის“ უნივერსიტეტში საზაფხულო სტაჟირებაზე.

მსურველებს, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ელექტრონული ჟურნალის პირად პორტალზე (sms.tsmu.edu). 

სტაჟირების გასავლელად აუცილებელია ინგლისური ენის კარგად ფლობა.

რეგისტრაციის ვადები:   31 მაისიდან  6 ივნისის  ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ თსსუ-ის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტს.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N33, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსი,  მეოთხე სართული, ოთახი #418

ტელ: 2542450