სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2018 წლის 26 თებერვალს 15:00 სთ-ზე ჩატარდება სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი:

1. დოქტორ ოლე მარტინ რორდამისათვის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის სტატუსის მინიჭების შესახებ (მომხს. სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი სამსონ მღებრიშვილი);

2. კორპორატიული ელექტრონული ფოსტის შესახებ (მომხს. თსსუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი გოგი დონაძე);

3. სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე შიდა და გარე მობილობის შესახებ (მომხს.სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოც. პროფესორი ნანა ყიფიანი);

4. სხვადასხვა