ალექსანდრე თელიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ალექსანდრე თელიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 25 დეკემბერს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33) სხდომათა დარბაზში შედგება ალექსანდრე თელიას სადისერტაციო ნაშრომის – „სუბლინგვური იმუნოთერაპიის ეფექტურობა და უსაფრთხოება ალერგიული ასთმის და რინიტის დროს (რეტროსპექტული, რეპლიკაციური, სისტემური მეტა-ანალიზური კვლევა)“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

ქეთევან მაჭავარიანი - თსსუ-ის ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი

სამეცნიერო კონსულტანტი:

ალექსანდრე (დავით) თელია - თსსუ-ის ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ექსპერტები:

თინათინ ჩიქოვანი - თსსუ-ის იმუნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

რუსუდან ქარსელაძე - თსუ-ის პედიატრიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ივანე ჩხაიძე - თსსუ-ის პედიატრიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი