ალექსი გოხელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ალექსი გოხელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2021 წლის 2 ნოემბერს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას ქ.№33) საკონფერენციო დარბაზი შედგება ალექსი გოხელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „პროგესტერონის როლი T უჯრედების იმუნური პასუხის რეგულაციაში“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

თამარ სანიკიძე – ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ნოდარ გოგებაშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

ექსპერტები:

ლევან რატიანი - თსსუ-ის ანესთეზიოლოგიის და რეანიმატოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი;

ლუიზა გბუნია  - სამედიცინო ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

ნესტან მერკვილაძე - თსსუ-ის ბიოქიმიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.