აუქციონი სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის მშენებლობის მიზნით მიწის ნაკვეთის აღნაგობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით

აუქციონი სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის მშენებლობის მიზნით მიწის ნაკვეთის აღნაგობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის მშენებლობის მიზნით, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კუთვნილი მიწის ნაკვეთის აღნაგობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით გამოცხადდა ღია ელექტრონული აუქციონი.

აუქციონის  დაზუსტებული პირობების სანახავად, გთხოვთ, ეწვიოთ ვებ-გვერდს: e-auction.ge ; ლოტის #: 643655 ; აუქციონის #: 32761 .