ავსტრიის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრის, სოფია ქუნ-ნატრიაშვილის ლექციები თსსუ-ში

ავსტრიის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრის, სოფია ქუნ-ნატრიაშვილის ლექციები თსსუ-ში

2023 წლის 4 და 5 ივლისს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს სტუმრად ეწვევა და თსსუ-ის სტუდენტების, რეზიდენტების, მკვლევარებისა და აკადემიური პერსონალისთვის ლექციებს წაიკითხავს ბავშვთა ნევროლოგი, ავსტრიის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრი, ექსპერტი, ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიული დეპარტამენტის უფროსი ექიმი,  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი სოფია ქუნ-ნატრიაშვილი

4 ივლისი, 15:00 სთ - ,,სუიციდალური ქცევა და არა-სუიციდალური თვითდაზიანებები მოზარდებში“

5 ივლისი, 15:00 სთ -  ,,Suicidal behavior and non-suicidal self-injuries in adolescents“ (საერთაშორისო სტუდენტებისთვის)

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას 33,  თსსუ-ის ადმინისტრაციულ კორპუსი, პირველი სართული ,,საბჭოების სხდომათა დარბაზი“.