ბექარ ონიანის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ბექარ ონიანის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 20 ივნისს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის სხდომათა დარბაზში (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33, პირველი სართული) შედგება ბექარ ონიანის სადისერტაციო ნაშრომის – „გულის იშემიური დაავადების მინიინვაზიური ქირურგიული მკურნალობის უპირატესობები“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

ირაკლი მეგრელაძე - თსსუ-ის ემერიტუსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

თამაზ შაბურიშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ექსპერტები:

გაიანე სიმონია  -  თსსუ-ის გერიატრიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ზურაბ ფაღავა  -  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ზაზა კაციტაძე  -  მედიცინის აკადემიური დოქტორი