დავით ქაჯაიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

დავით ქაჯაიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 14 ივლისს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის სხდომათა დარბაზში (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33, პირველი სართული) შედგება დავით ქაჯაიას სადისერტაციო ნაშრომის – „შარდის ბუშტის არაინვაზიური სიმსივნეების პროგრესიისა და პროგნოზის მოლეკულური საფუძვლები“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

დავით ქოჩიაშვილი - თსსუ-ის უროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

სამეცნიერო კონსულტანტი:

გიორგი ბურკაძე - თსსუ-ის მოლეკულური პათოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ექსპერტები:

ომარ ხარძეიშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

რამაზ ჩიხლაძე - თსსუ-ის ემერიტუსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

თეიმურაზ ჩიგოგიძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი