დოქტორანტთა სამეცნიერო სესია

დოქტორანტთა სამეცნიერო სესია

2018 წლის 3–4 ივლისს თსსუ–ის

ბიბლიოთეკის „ცისფერ დარბაზში“ ჩატარდება დოქტორანტთა სამეცნიერო სესია.

დასაწყისი 11:00 სთ–ზე.

დასწრება თავისუფალია.


სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახური
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური