დოქტორანტებისა და აკადემიური პერსონალის საყურადღებოდ

დოქტორანტებისა და აკადემიური პერსონალის საყურადღებოდ

პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის ადამიანის გენეტიკის ინსტიტუტი (პოზნანი, პოლონეთი)  დოქტორანტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის აცხადებს  მობილობის მოკლევადიან პროგრამებს.

მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ შემდეგი დარგის წარმომადგენლებს:  სამედიცინო და ბიოლოგიური მეცნიერებები, გენეტიკა, ბიოტექნოლოგია, ფარმაცია და მასთან დაკავშირებული დარგები.

პროექტით გათვალისწინებული სტიპენდია ფარავს  მგზავრობისა და პოლონეთში ცხოვრების ხარჯებს.

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებსა და ვებ-გვერდზე: https://igcz.poznan.pl/en/structure/grant-office/prom-programme/.

Mobility offer within PROM programme

Mobilityscholarshipsfor PhDstudents

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ თსსუ-ის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტს

ტელ: +32 2 54 24 50

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N33, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, ოთახი N 418