დოქტორანტობის მსურველთა საყურადღებოდ!!!

დოქტორანტობის მსურველთა საყურადღებოდ!!!

სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს სადოქტორო კვლევის პროგრამების განსახორციელებლად. 

სადოქტორო კვლევის პროგრამების ჩამონათვალი იხილეთ აქ

განცხადების ფორმა (დანართი N1;2)