ემირ ბაიანდუროვის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ემირ ბაიანდუროვის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2024 წლის 30 მაისს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33) სხდომათა დარბაზში შედგება ემირ ბაიანდუროვის სადისერტაციო ნაშრომის – „ოსტეოგენეზის მარკერების დინამიკის პროგნოზული მნიშვნელობა დეტალური იმპლანტების ოსტეოინტეგრაციის შეფასებისათვის“, საჯარო დაცვა სტომატოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი

ზურაბ ორჯონიკიძე - თსსუ-ის პირის ღრუს ქირურგიისა და იმპლანტოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

სამეცნიერო კონსულტანტი

თამარ სანიკიძე - თსსუ-ის ფიზიკის, ბიოფიზიკის, ბიომექანიკისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ექსპერტები:

ვლადიმერ მარგველაშვილი - თსუ-ის მედიცინის ფაკულტეტის სტომატოლოგიისა და ყბა-სახის ქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ნესტან მერკვილაძე - თსსუ-ის ბიოქიმიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

ხატია გოგიშვილი - თსსუ-ის პაროდონტოლოგიისა და პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი