ერეკლე გრატიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ერეკლე გრატიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2024 წლის 5 ივლისს, 16.00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას №33) #1 საკონფერენციო დარბაზში შედგება ერეკლე გრატიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის - „პილონიდური სინუსის ლაზერული ობლიტერაცია“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

ლალი ახმეტელი - თსსუ-ის მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტის ქირურგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

თეიმურაზ ივანიშვილი - თსსუ-ის მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტის ქირურგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი

ექსპერტები:

გიორგი ასათიანი - თსსუ-ის ზოგადი ქირურგიის დეპარტამენტის პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი

თენგიზ გუგეშაშვილი - თოდუას კლინიკის აბდომინური ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი

ნანა ხოტენაშვილი - თსსუ-ის ზოგადი ქირურგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი