ევროკავშირის მიერ გამოცხადდა კონკურსი საგრანტო კომპონენტის შესახებ -  Skills Development and Matching for Labor Market Needs